Deze site gebruikt cookies (uitleg). Indien u deze site gebruikt stemt u in met deze cookies.
 
  •  
  • 457 GEVONDEN VOORWERPEN
  •  
  • 1310 VERLOREN VOORWERPEN

DISCLAIMER

Algemeen

Deze site is een dienstverlening zoals hier gepresenteerd. Dat betekent niets meer en niets minder dan wat u hier waarneemt aan geboden functionaliteiten.

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

U dient te allen tijde zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en te houden inzake het gebruik en bezoek van deze site. Dat betekent ook voor uzelf een zorgvuldige afweging van welke gegevens u aan een ander ter beschikking stelt en welke acties u onderneemt, al dan niet naar aanleiding van wat u hier leest of plaatst.

Websites van derden

De website DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl bevat mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden dragen de initiatiefnemers van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl geen enkele aansprakelijkheid. Noch zijn de initiatiefnemers van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina\'s.

Inhoud

DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan ondanks deze inspanning op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindigen. Het auteursrecht op deze website berust bij de initiatiefnemers van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl.

Hyperlinks

Het is vrij toegestaan om hyperlinks naar deze website te maken. Indien de beheerder van een website bezwaar maakt over een op onze pagina aangebrachte hyperlink naar zijn website, zal de link na overleg verwijderd worden.

Email

Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van de initiatiefnemers van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl via haar email worden verspreid. De initiatiefnemers van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl zijn niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleren de initiatiefnemers van DoorMijGevonden.nl of DoorMijVerloren.nl haar uitgaande email zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.

Cookies

Zoals de Nederlandse wetgeving voorschrijft informeren wij u over het gebruik van cookies op onze site. Voor gebruik van bepaalde soorten cookies moeten wij uw toestemming vragen. Zie een verkorte weergave onderaan deze pagina en Wikipedia voor een uitgebreidere uitleg.

  • De site doormijgevonden.nl/doormijverloren.nl gebruikt geen cookies die op enigerlei wijze persoonlijke gegevens van u vastleggen of vasthouden.
  • Echter, op de site worden twee functies van andere partijen gebruikt die hun eigen cookies plaatsen. Dit zijn de Facebook Like functie en Google Maps voor het plaatsen van de vind- of verlies lokatie. Onze website biedt geen optie om deze cookies uit te schakelen. Als u zeker wilt zijn dat deze cookies niet worden gebruikt, dan adviseren wij u deze site niet te gebruiken.
  • Hiernaast, voor het technisch goed functioneren van de site, worden er twee cookies gebruikt. De eerste is een zogenaamd sessie cookie, de tweede is een cookie die wordt gebruikt voor het bladeren door de zoekresultaten. Beide cookies vervallen op het moment dat u de website verlaat.

Indien u onze site gebruikt gaan we er van uit dat u instemt met het bovenstaande.

Nederlandse cookiewetgeving (bron: Wikipedia)

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (in de volksmond "Cookiewet") is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Dit kan via een privacystatementpagina. Daarnaast moet elke bezoeker vanuit Nederland vooraf eenmalig expliciet toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Toestemming vragen kan via een pop-up of een balk bovenaan de website met een knop "Ik geef toestemming" (evt. de optie "Ik geef geen toestemming"). Het verwijzen naar hoe cookies achteraf te blokkeren zijn via de browser is niet voldoende.

Voor technisch noodzakelijke cookies, zoals een winkelmandje of een inlogformulier, is geen toestemming vereist. Voorbeelden waarvoor wel toestemming is vereist zijn: Google Analytics, Google Maps, YouTube, Facebook, Twitter enz. Zonder toestemming mogen er geen cookies worden geplaatst en het is aan de eigenaar van de website of alleen die functionaliteiten geblokkeerd worden, of de gehele website.